Pædagogisk tilsyn – udviklingsplan

Børnehusets navn:

Dato:

Emne

Det er vi særlig gode til

Udviklingspunkter

Institutionens

pædagogik

Børn med særlig behov. Og ovenstående. Forældresamarbejde og at være anerkendende. At drage omsorg og nærvær, og tag afsæt i barnets ressourcer

 

 

Der arbejdes videre med Implementering af Marte Meo- metoden.

Der arbejdes på at få defineret kerneopgaven.

Vi arbejder med 2 måneders teamer.

Den pædagogiske læreplan

Der arbejdes med ECERS og FCCERS og med resultaterne.  Det giver god refleksion

 

 

Der arbejdes videre med Implementering af Marte Meo- metoden.

Der arbejdes på at få defineret kerneopgaven.

Børn med særlige behov

TOPI arbejdet, at bruge de redskaber som er os tilgængelig.

 

 

Der arbejdes videre som hidtil. Vi er samtidig i gang med VIDA projektet.

Overgange

Personalet arbejder med procedurerene som beskrevet.

 

 

Der arbejdes på at der afholdes overleverings samtaler, når der modetages børn fra dagplejen.

Forældresamarbejde

Vi taler med det samme med forældrene når der er en bekymring

 

Forældrene inddragelse i kerneopgaven. Forældrerådet inddrages når personalet har defineret kerneopgaven.

Personalesamarbejde

At tage vare om hinanden.

 

 

Trivselsbarometeret indføres igen, så der bliver øget fokus på personalets trivsel

Eksternt samarbejde

Den Tværfaglige model bruges som den skal, og der afholdes fokusgruppemøder.

 

 

 

Der arbejdes på at få den tværfaglige hjælp der er brug for, at skabe sammenhængende læringsmiljø 0 til 18 år.